Cennik usług geodezyjnych

Ile kosztuje geodeta w 2023 roku?

Ile kosztuje mapa do celów projektowych?

Chcąc uzyskać pozwolenie na realizację założonego projektu i rozpoczęcie budowy, niezbędne będzie skorzystanie z usług geodezyjnych. Jednym z kluczowych elementów, będzie opracowanie mapy do celów projektowych. Na jej podstawie projektant może wykonać plan zagospodarowania terenu albo wykonać inny dowolny projekt, co jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na realizację podjętej inwestycji. Koszt realizacji mapy do celów projektowych rozpoczyna się od 900 zł, gdzie ostateczna cena uzależniona jest od obszaru na jakim ma zostać wykonana mapa.

Cena mapy do celów projektowych zaczyna się od 900 zł.

Ile kosztuje podział działki?

W zależności od procedury podziałowej jaką trzeba wykonać, podziały działek możemy podzielić na podziały rolne oraz podziały wykonywany w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy. Cena za wykonany podział jest uzależniona od ilości i wielkości dzielonych działek, ilości projektowanych działek po podziale oraz aktualności danych Ewidencji Gruntów i Budynków. Wycenę każdego podziału wykonujemy indywidualnie na podstawie informacji przekazanych przez zamawiającego

Cena podziału którego efektem jest uzyskanie decyzji podziałowej rozpoczyna się od 2500 zł, natomiast w przypadku podziału rolnego od 2000 zł.

Koszt podziału działki rolnej zaczyna się od 2000 zł.

Koszt podziału działki w oparciu o MPZP, WZ (decyzja podziałowa) zaczyna się od 2500 zł.

Ile kosztuje wznowienie znaków granicznych?

Koszt wznowienia znaków granicznych rozpoczyna się od 600 zł i uzależniony jest od ilości wznawianych punktów granicznych. Celem wykonania wznowienia jest przywrócenie przebiegu granic wynikających z dotychczas przedstawianych dokumentacji geodezyjnych. Na zlecenie klienta oferujemy procedurę wznowienia znaków granicznych, które zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone.

Cena za wznowienie znaków graficznych wynosi od 600 zł. 

Tyczenie budynku – jaka jest cena?

Usługa tyczenia budynku polega na przeniesieniu zaprojektowanej nieruchomości bezpośrednio na adaptowany teren. Procedura polega na usytuowaniu budynku względem istniejących granic zgodnie z planem zagospodarowania terenu z projektu budowlanego. Koszt tyczenia budynku rozpoczyna się od 700 zł i uzależniony jest od ilości tyczonych osi.

Koszt wytyczenia budynku zaczyna się od 700zł.

Ile kosztuje wykonanie mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku?

Wykonanie mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku jest jednym z ostatnich etapów niezbędnych do odbioru budynku i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonanie mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej polega na pomiarze wykonanego budynku oraz przyłączy i określenie czy dana inwestycja została wykonana zgodnie z projektem. Koszt usługi dla samego budynku to 900 zł + 150 zł za każde inwentaryzowane przyłącze.

Mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku to koszt od 900 zł.

Tyczenie i inwentaryzacyjna powykonawcza sieci uzbrojenia terenu – jaka jest cena?

Nasze usługi geodezyjne obejmują nie tylko inwentaryzacje budynków, ale również sieci uzbrojenia terenu. Koszt takiej usługi rozpoczyna się od 800 zł i obejmuje pełen pomiar sytuacyjno – wysokościowy sieci uzbrojenia terenu, przygotowanie mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zaktualizowanie mapy zasadniczej w Wydziale Geodezji.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu kosztuje od 800 zł.

Ile kosztuje procedura połączenia działek?

Procedura połączenia działek ewidencyjnych można wykonać w przypadku gdy łączone działki znajdują się na tej samej księdze wieczystej. Efektem naszych prac będzie uzyskanie jednej działki o nowym numerze ewidencyjnym. Dzięki temu uzyskasz atrakcyjną powierzchnię pod budowę zaplanowanej inwestycji. Cena połączenia działek jest uzależniona od wielkości i ilości łączonych działek. Ceny zaczynają się od 1000 zł.

Koszt połączenia działek zaczyna się od 1000 zł.

Od czego zależy cennik usług geodezyjnych?

Cennik usług geodezyjnych uwarunkowany jest od wielu czynników. Na ostateczny koszt poszczególnych realizacji wpływa między innymi liczba oraz powierzchnia działek, które podlegają wytyczeniu lub inwentaryzacji. Co więcej, cena może być zróżnicowana ze względu na dostępną do wglądu dokumentacje oraz stan zachowanych do tej pory znaków geodezyjnych. Podczas ustalania kosztorysu każdego klienta traktujemy indywidualnie i uskuteczniamy osobną wycenę dopasowaną do wykonanego zakresu działań.

Ile kosztuje geodeta – cennik na 2023 rok

Decydując się na realizację inwestycji, począwszy od wytyczenia działki, po budowę, aż po odbiór nieruchomości, niezbędna będzie współpraca z wieloma specjalistami. Wśród niech nie może zabraknąć wykwalifikowanego geodety. Ogólny koszt współpracy uzależniony jest od wielu czynników i przede wszystkim ustalonego zakresu obowiązków. Niezbędne jednak z pewnością będzie stworzenie mapy do celów projektowych, której koszt rozpoczyna się od 900 zł. Kolejnym krokiem będzie, tyczenie budynku – od 700 zł oraz inwentaryzacja powykonawcza od 900 zł. Warto mieć na uwadze, że budowa domu to ogromna inwestycja, która wymaga wielu złożonych prac, w tym współpracy geodetą. Zapewniamy, że współpraca z naszą firmą usprawni poszczególne działania i zdejmie z ciebie wiele obowiązków związanych z realizacją projektu.