Tyczenie budynków i sieci uzbrojenia

Czym jest tyczenie budynków?

Czynność tyczenia wykonuje się w celu usytuowania w terenie projektowanych budynków lub sieci uzbrojenia terenu zgodnie z dokumentacją projektową. Geodeta w sposób jasny i czytelny wyznacza w terenie punkty charakterystyczne obiektów budowlanych.

Jakie czynności wykonuje geodeta?

  • Geodeta opracowuje otrzymany projekt od zleceniodawcy i przygotowuje dane do wyniesienia projektu w terenie.
  • W przypadku tyczenia budynków geodeta wyznacza osie konstrukcyjne budynku na ławach fundamentowych względem linii granicznych nieruchomości.
  • W przypadku tyczenia sieci uzbrojenia terenu geodeta wyznacza w terenie punkty charakterystyczne danej inwestycji zgodnie z projektem za pomocą palików drewnianych oraz farby geodezyjnej.

Co otrzymuje zleceniodawca?

  • Zleceniodawca otrzymuje szkic polowy z tyczenia a geodeta dokonuje wpisu w dzienniku budowy potwierdzający wytyczenie obiektu budowlanego zgodnie z projektem.

Ile trwa procedura wznowienia/ustalenia granic?

  • Tyczenie budynku wykonujemy w ciągu jednego dnia a sieci uzbrojenia terenu w zależności od długości planowanej inwestycji. Tyczenia wykonujemy w terminie dogodnym dla zleceniodawcy.