Podziały działek i nieruchomości

Czym jest podział działek i nieruchomości?

Z praktycznego punktu widzenia podział polega na wydzieleniu z działki ewidencyjnej bądź nieruchomości, części gruntu oraz nadaniu jej nowego numeru i powierzchni. Geodeta dokonuje podziału w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku o warunki zabudowy wydane dla danej działki.

Podziału dokonuje się najczęściej w celu przeniesienia prawa własności, zniesienia współwłasności czy też przygotowania nowej inwestycji. Podziału dokonuje się na wniosek właściciela bądź w przypadku współwłasności, wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

Jakie czynności wykonuje geodeta?

  • Geodeta rejestruję pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pozyskuje materiały niezbędne do wykonania podziału.
  • Geodeta wyznacza datę spotkania na gruncie i zawiadamia pisemnie strony postępowania podziałowego (właściciela dzielonej działki oraz właścicieli działek sąsiednich)
  • Podczas spotkania na gruncie geodeta odszukuje znaki graniczne działki podlegającej podziałowi oraz w razie potrzeby wznawia uszkodzone znaki graniczne. W przypadku gdy granica nie była wcześniej ustalana, geodeta ustala granicę wg zgodnego oświadczenia stron i sporządza odpowiednie protokoły graniczne.
  • Geodeta opracowuje mapę z projektem podziału wraz z operatem technicznym i przekazuję dokumentację do kontroli w PODGiK.\
  • Po pozytywnej kontroli geodeta otrzymuje uwierzytelnioną mapę z projektem podziału,  przygotowuje niezbędną dokumentację do wniosku o podział nieruchomości i całą dokumentacje przekazuje do właściwego urzędu.

Co otrzymuje zleceniodawca?

  • Zleceniodawca otrzymuję decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości wydawaną przez właściwy urząd (Wójta, Burmistrza bądź Prezydenta Miasta). Po uprawomocnieniu się decyzji (14 dni od daty dostarczenia decyzji) podział zostaje wprowadzony do Ewidencji Gruntów i Budynków i ksiąg wieczystych.

Ile trwa wykonanie podziału?

  • Ze względu na długą procedurę podziałową i przestrzeganie terminów zawiadomień oraz  terminów ustawowych procedura podziału nieruchomości trwa ok. 3 miesięcy.

Kiedy jest możliwy podział geodezyjny działki?

Nabycie nieruchomości w postaci działki to zawsze ogromna inwestycja dla każdego człowieka. Czasami jednak bywa, że charakter działki wymusza konieczność zaangażowania geodetów. Przykładem jest podział geodezyjny działki, będący regulowany przez Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku.  Wspomniany akt prawny kształtuje zasady co do tego, kiedy możliwy jest podział geodezyjny. Działka, która ma być przedmiotem prac geodety, musi być przede wszystkim zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Jednak w Polsce zdarzają się sytuację, że działka nie jest objęta wspomnianym dokumentem planistycznym, to geodeta może dokonać podziału, jeśli nie jest to sprzeczne z odrębnymi przepisami i jest to zatwierdzony przez decyzję o warunkach zabudowy.

Podział geodezyjny działki – dlaczego musisz zatrudnić geodetę?

Projekt podziału działki można wykonać tylko geodeta uprawniony posiadające uprawnienia z zakresu 2 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Aby mieć pewność, że podziały działek i nieruchomości zostaną wykonane w sposób rzetelny i zostaną potwierdzone decyzją zatwierdzającą podział wydaną przez odpowiedni urząd, warto zlecić to zadanie profesjonalnej firmie geodezyjnej. Powierzenie tego zadania naszym geodetom zagwarantuję że wszystkie czynności zostaną wykonane starannie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zajmujemy się całą procedurą od A do Z, od wstępnego projektu podziału nieruchomości, przez prace terenowe aż do wydania decyzji podziałowej.

Podziały działek i nieruchomości – od czego zależą koszty czynności geodety

Praca geodezyjna, jaką jest podział geodezyjny działki, jest procesem czasochłonnym i w zależności od stopnia trudności może wiązać się z dużymi kosztami. Chcąc zapewnić świadczenie usług na najwyższym poziomie, a także zagwarantować satysfakcję każda usługa jest wyceniana indywidualnie. Dlatego w cenniku podane ceny mają charakter orientacyjny. Na ostateczną cenę składa się wiele czynników tj. wielkość działki, liczba wydzielanych działek, charakter nieruchomości, powierzchnia działki, stan prawny nieruchomości oraz ogólny stopień skomplikowania zlecenia kartograficzno-geodezyjnego.

Podziały działek przez ProMiar geodezja

Interesuje Cię podział działek w sposób rzetelny i profesjonalny? Jeśli tak, to koniecznie skontaktuj się z firmą ProMiar. Bazowanie na wykwalifikowanej kadrze i sprzęcie o najwyższej jakości, sprawiły, że jesteśmy obecnie liderem w branży geodezyjnej w Polsce. Podziały działki to czynności, wymagające niezwykłej wiedzy i precyzji. Postaw na profesjonalistów i ciesz się, działką taką, jaką potrzebujesz.