Mapy do celów projektowych

Czym jest mapa do celów projektowych?

Jest to opracowanie kartograficzne potrzebne do opracowania każdego projektu budowlanego. Mapa do celów projektowych przedstawia aktualną informację o terenie na której prowadzona będzie inwestycja. Jest to podkład mapowy niezbędny przy projektowaniu każdego obiektu budowlanego, począwszy od małego garażu aż po wielkie inwestycje drogowe.

Jakie czynności wykonuje geodeta?

  • Geodeta rejestruję pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pozyskuje materiały niezbędne do wykonania mapy. Potrzebny będzie numer działki i nazwa miejscowości.
  • Po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym geodeta jedzie na grunt i przeprowadza pomiary niezbędne do wykonania aktualnej mapy.
  • Geodeta opracowuje mapę i wraz z operatem pomiarowym przekazuję dokumentację do kontroli w PODGiK.
  • Po pozytywnej kontroli, geodeta przekazuję gotową mapę do celów projektowych zleceniodawcy

Co otrzymuje zleceniodawca?

  • Zleceniodawca otrzymuję uwierzytelnioną (opatrzoną urzędowymi pieczątkami), mapę do celów projektowych w formie papierowej w zamówionej liczbie sztuk.
  • Dodatkowo klient otrzymuje mapę w wersji elektronicznej w odpowiednim formacie pliku (DXF/DWG/DGN/PDF) w zależności od potrzeb projektanta.

Ile trwa wykonanie mapy do celów projektowych?

  • Mapę w wersji elektronicznej wykonujemy w ok. 2 tygodnie
  • Uwierzytelnioną mapę w wersji papierowej przekazujemy po ok. 3-4 tygodniach

Ile kosztuje mapa do celów projektowych?

Cena mapy do celów projektowych zaczyna się od 900 zł.