Wznowienia i ustalenia granic

Czym jest wznowienie znaków granicznych?

Wznowienie granic jest to procedura geodezyjna polegająca na odtworzeniu uszkodzonych, zniszczonych lub przesuniętych znaków granicznych dotyczących granicy prawnej w terenie.
Warunkiem koniecznym do wykonania wznowienia granic jest istnienie dokumentów geodezyjnych które jednoznacznie tą granicę wyznaczają. W przypadku braku takich dokumentów bądź gdy granica nigdy nie była ustalana wykonuje się procedurę ustalenia granic.

Jakie czynności wykonuje geodeta?

  • Geodeta rejestruję pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pozyskuje materiały niezbędne do wykonania wznowienia/ustalenia.
  • Geodeta wyznacza datę spotkania na gruncie i zawiadamia pisemnie strony postępowania  (właściciela działki której granice podlegają wznawianiu/ustaleniu oraz właścicieli działek sąsiednich)
  • Podczas spotkania na gruncie geodeta odszukuje znaki graniczne na gruncie i w razie potrzeby wznawia zniszczone bądź uszkodzone punkty graniczne. Podczas spotkania na gruncie geodeta sporządza protokół z czynności wznowienia/ustalenia granic.
  • Geodeta sporządza operat techniczny z procedury wznowienia/ustalenia granic i przekazuje dokumentację do PODGiK.

Co otrzymuje zleceniodawca?

  • Po procedurze wznowienia/ustalenia granic zleceniodawca jest pewien gdzie w terenie przebiega granica jego nieruchomości, wszystkie punkty graniczne zostają za stabilizowane za pomocą kamieni granicznych.

Ile trwa procedura wznowienia/ustalenia granic?

  • Czas wykonania wznowienia/ustalenia granic to ok. 4 tygodnie.