Jakie elementy zawiera mapa do celów projektowych? Sprawdź!

Budowa domu lub jakiegokolwiek innego obiektu zawsze wiąże się z dopięciem pewnych formalności. Jednym z pierwszych kroków po zakupie działki jest uzyskanie mapy do celów projektowych, która jest fundamentem do dalszych prac budowlanych. Kluczowe pytanie brzmi jednak, jakie elementy zawiera mapa do celów projektowych? Odpowiadamy!

Spis treści:

    1. Mapa do celów projektowych – co to jest?

    2. Jakie elementy zawiera mapa do celów projektowych?

    3. Kto wykonuje mapę do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych – co to jest?

Cały proces inwestycyjny budowy opiera się na korzystaniu z mapy do celów projektowych. Mapa do celów projektowych to nic innego jak dokument kartograficzny, który zawiera istotne informacje, takie jak posadowienie budynków, uzbrojenie terenu, zagospodarowanie terenu oraz inne dane niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej.

Mapa do celów projektowych to bardzo istotna część całego projektu architektoniczno–budowlanego, niezbędna do budowy, remontu czy utrzymania obiektów budowlanych wymagających stosownego pozwolenia. Zazwyczaj dla projektów związanych ze stawianiem budynków występuje w skali 1:500. Sporządza ją wykwalifikowany geodeta, dlatego to właśnie do tego specjalisty należy się zgłosić, by uzyskać mapę do celów projektowych.

Jakie elementy zawiera mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych przedstawia informacje o obszarze planowej budowy i terenie, który ją otacza w zakresie uzgodnionym z zamawiającym lub projektantem. Mapa składa się z:

    • usytuowania terenów zielonych (w tym pomników przyrody),

    • granic nieruchomości,

    • usytuowania wszystkich ważnych obiektów dla przeprowadzanej inwestycji,

    • informacji z miejscowego planu zagospodarowania, takich jak osie ulic i dróg, linie zabudowy przestrzennej, linii rozgraniczające,

    • oznaczenia infrastruktury podziemnej, liniowej i punktowej.

W niektórych przypadkach trzeba też uzupełnić mapę do celów projektowych o lokalne informacje, takie jak rzeźba terenu. Podsumowując, dokument prezentuje informacje z zakresu mapy zasadniczej i precyzuje ukształtowanie terenu.

Kto wykonuje mapę do celów projektowych?

Jak już wspomnieliśmy, mapę do celów projektowych sporządza geodeta z odpowiednimi uprawnieniami. Jeśli więc szukasz specjalistów, którzy wykonają dla Ciebie ten dokument, ale i pozostałe formalności i prace związane z geodezją, skontaktuj się z Promiar! Świadczymy usługi geodezyjne w Gdyni i okolicach – gwarantujemy pełną obsługę inwestycji budowlanych!