K jak Kompleksowa obsługa geodezyjna

Kompleksowa obsługa geodezyjna to szeroki zakres usług geodezyjnych, które świadczą specjaliści-geodeci lub firmy czy biura geodezyjne. Do częstych czynności w ramach świadczenia kompleksowej usługi geodezyjnej należą: opracowanie dokumentacji danego terenu w tym tworzenie map, wykonanie wszelkiej maści pomiarów terenowych, za pomocą których uzyskać można wszelkie informacje na temat danego obszaru, sprawdzenie ewidencji gruntów i budynków, podziały działek i nieruchomości czy inne prace geodezyjne lub budowlane, do których potrzebne są profesjonalne i niezwykle dokładne pomiary, wykonane za pomocą specjalistycznych sprzętów, które wykonać może jedynie doświadczony specjalista. Kompleksowa obsługa geodezyjna wykonywana być może zarówno dla osób fizycznych, jak i firm czy dużych przedsiębiorstw. Przekazując poszczególne etapy projektu profesjonalnej firmie, zleceniodawca może zredukować swój udział w procesie tworzenia budynku i skorzystać z wiedzy oraz doświadczenia specjalistów, co może przyspieszyć i usprawnić realizację projektu.