Ł jak Łata geodezyjna

Łata geodezyjna należy do grupy instrumentów geodezyjnych, które są często niezbędnym wyposażeniem specjalistów-geodetów. Łata geodezyjna nazywana jest także łatą pomiarową lub łatą niwelacyjną. Wykonana jest najczęściej z aluminium bądź ze stali, dzięki czemu jest lekka, a przez to też wygodna w transporcie. Mierzy długość od 2 do 5 metrów – przyrząd ten jest składany, co zdecydowanie ułatwia jego przenoszenie. Instrument ten wykorzystywany jest do pomiarów wysokościowych czy do wyznaczaniu różnic wysokości pomiędzy punktami terenowymi, czyli do niwelacji terenu, co pozwoli wykonać w przyszłości ewentualne poziomowanie gruntu. Dzięki temu instrumentowi określić można ukształtowanie terenu, a także wykonywać inne pomiary, do których potrzebne są precyzyjne dane na temat wysokości. Wynik z łaty geodezyjnej odczytywany jest zawsze za pomocą czterech cyfr, z których pierwsza oznacza metry, druga – decymetry, trzecia – centymetry, a ostatnia wartość odczytanych milimetrów. Sprzęt ten może być niezbędny podczas zbierania danych, które posłużą później do stworzenia mapy projektowej danego terenu.