L jak Lustra geodezyjne

Lustra geodezyjne to nic innego, jak pryzmaty, czyli instrumenty geodezyjne, które wykorzystywane są do bardzo precyzyjnych pomiarów kątów. Wspomniane lustro często używane jest w parze z tachimetrem, za pomocą którego wykonać można pomiary także bez użycia pryzmatu. Co jednak warto wiedzieć? Podczas wykonywania pomiarów z lustrem znacznie bardziej zwiększyć można ich dokładność oraz zasięg, dzięki czemu sprzęt ten staje się znacznie bardziej uniwersalny. W zależności od użytego tachimetru wraz z lustrem odległość pomiaru może zwiększyć się nawet 6-krotnie. Lustro geodezyjne umożliwia dokładne określenie kierunków obserwowanych punktów poprzez odbicie promieni świetlnych od lustra. Instrument ten, dzięki swojej wysokiej precyzji jest niezbędnym narzędziem podczas wykonywania pomiarów oraz w pracy każdego geodety. Za pomocą tego instrumentu można wykonać pomiary umożliwiające ustalenie lub wznowienie granic danego terenu.