N jak Niwelator

Niwelacja geodezyjna to proces pomiarowy, za pomocą którego ustalić można różnice w wysokości między różnymi punktami na powierzchni ziemi. Aby móc dokonać dokładnych pomiarów niwelacyjnych niezbędnym do ich wykonania narzędziem jest niwelator. Instrument ten składa się z teodolitu oraz lornetki niwelacyjnej, za pomocą której niezwykle precyzyjnie wskazać można poziom lustra. Odczyt, który jest wskazywany podczas tych pomiarów, to różnica wysokości między położeniem lustra a znaną geodecie wysokością. Poprzez zastosowanie niwelacji geodezyjnej ustalić można, np. różnice w ukształtowaniu terenu, które mogą być niezbędną wiedzą przy wykonywaniu dalszych czynności budowlanych na danej działce. Działanie to pozwala także uzyskać dane, dzięki którym można kontynuować dalsze działania projektowe czy tworzyć profile terenowe. Niwelacja geodezyjna to obowiązkowy punkt przy tworzeniu mapy do celów projektowych.