P jak Podział działki

Podział działki polega na podzieleniu danego terenu na co najmniej dwie części, a także nadania im nowych numerów ewidencyjnych oraz ustalenia ich nowych powierzchni. Poprzez podział danego obszaru powstaje nowa konfiguracja działek o zupełnie innych liniach granicznych niż wcześniej. Aby podzielić działkę, należy zgłosić wspomniany zamiar do odpowiedniego organu np. wójta lub prezydenta miasta. Podziałem działek zajmuje się geodeta, który za pomocą odpowiednich dokumentów oraz specjalistycznej aparatury dokonuje dokładnego rozdziału danego terenu. Wsparcie specjalisty jest niezbędne, gdyż podział powinien zostać wykonany przez osoby z odpowiednimi uprawieniami. Specjalista poza dokonaniem podziału zajmuje się także sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do dalszych czynności prawnych, w tym np. naniesienia zmian w księgach wieczystych danej działki bądź nieruchomości. Podziały działek mogą być dokonywane w celu np. sprzedaży części terenu czy wydzielenia części działki pod budowę infrastruktury drogowej.