Na czym polega podział działki – wyjaśniamy

Geodeci wykonujący pomiar tachimetrem

Jeżeli posiadasz działkę o sporych rozmiarach, prędzej czy później możesz uznać, że chcesz podzielić ją na kilka mniejszych. Dobra wiadomość brzmi tak, że jesteś w stanie to zrobić. Nie da się jednak ukryć, że jest to dość skomplikowany proces. Na czym on polega? Oto najważniejsze informacje!

Spis treści:

  1. Podział działki – pierwsze kroki
  2. Rola geodety w podziale działki
  3. Formalności związane z podziałem działki

Podział działki – pierwsze kroki

Bez dopełnienia odpowiednich formalności ani rusz. Zacznij od złożenia wniosku o podział działki. Powinien on trafić do burmistrza, prezydenta miasta lub wójta. Musi zawierać szereg dodatkowych dokumentów, takich jak: kopia aktu notarialnego potwierdzającego prawo do dysponowania gruntami, wypis z katastru i z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wstępny projekt podziału. Warto dołączyć także decyzję o warunkach zabudowy. Urzędnicy zajmą się weryfikacją papierów, a następnie wydadzą opinię na temat Twoich planów związanych z nieruchomością.

Rola geodety w podziale działki

Uzyskana od organu administracji zgoda umożliwia przejście do kolejnego etapu. Na czym polega rola geodety w podziale działki? Zajmie się on sporządzeniem właściwego, profesjonalnego projektu. Warto podkreślić, że nie każdy może podjąć się tego zadania, gdyż potrzebne są do tego specjalne uprawnienia. Fachowiec zlokalizuje aktualne granice działki, a potem wyznaczy punkty graniczne pozwalające na wyodrębnienie z niej kolejnych parceli. Przedstawi swoją koncepcję właścicielowi nieruchomości i tym, do których należą te położone w sąsiedztwie. Gdy wszyscy wyrażą swoją aprobatę, geodeta stworzy protokół i kompletną dokumentację. Obejmuje ona dane sprzed podziału i te opisujące stan po jego dokonaniu.

Formalności związane z podziałem działki

Przed Tobą jeszcze ostatnie formalności związane z podziałem działki. Musisz ponownie złożyć wniosek do tego samego organu, co wcześniej, uzupełniając go o dokumentację geodezyjną. Po tym czekasz na ostateczną decyzję. Może to potrwać nawet do dwóch miesięcy. Jeśli plany zostaną zatwierdzone, geodeta utrwali znaki graniczne poprzez umieszczenie w ziemi metalowych rurek lub kamieni. Dokona spisu zmian gruntowych związanych z wyznaczeniem kolejnych nieruchomości i przekaże je Tobie. Pozostanie Ci tylko założenie ksiąg wieczystych dla nowych działek tak, by dopełnić wszelkich niezbędnych kwestii prawnych. Upewnij się, że wspiera Cię wykwalifikowany geodeta. Gdańsk to miejsce Twojego zamieszkania? Z przyjemnością nawiążemy z Tobą współpracę!