Archives

Mapy do celów projektowych

Czym jest mapa do celów projektowych?

Jest to opracowanie kartograficzne potrzebne do opracowania każdego projektu budowlanego. Mapa do celów projektowych przedstawia aktualną informację o terenie na której prowadzona będzie inwestycja. Jest to podkład mapowy niezbędny przy projektowaniu każdego obiektu budowlanego, począwszy od małego garażu aż po wielkie inwestycje drogowe.

Jakie czynności wykonuje geodeta?

 • Geodeta rejestruję pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pozyskuje materiały niezbędne do wykonania mapy. Potrzebny będzie numer działki i nazwa miejscowości.
 • Po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym geodeta jedzie na grunt i przeprowadza pomiary niezbędne do wykonania aktualnej mapy.
 • Geodeta opracowuje mapę i wraz z operatem pomiarowym przekazuję dokumentację do kontroli w PODGiK.
 • Po pozytywnej kontroli, geodeta przekazuję gotową mapę do celów projektowych zleceniodawcy

Co otrzymuje zleceniodawca?

 • Zleceniodawca otrzymuję uwierzytelnioną (opatrzoną urzędowymi pieczątkami), mapę do celów projektowych w formie papierowej w zamówionej liczbie sztuk.
 • Dodatkowo klient otrzymuje mapę w wersji elektronicznej w odpowiednim formacie pliku (DXF/DWG/DGN/PDF) w zależności od potrzeb projektanta.

Ile trwa wykonanie mapy do celów projektowych?

 • Mapę w wersji elektronicznej wykonujemy w ok. 2 tygodnie
 • Uwierzytelnioną mapę w wersji papierowej przekazujemy po ok. 3-4 tygodniach

Ile kosztuje mapa do celów projektowych?

Cena mapy do celów projektowych zaczyna się od 900 zł.

Czytaj więcej

Mapa do celów projektowych – niezbędna przy realizacji projektu

Przy realizacji każdego projektu budowlanego, geodezyjnego czy inwestycyjnego potrzebujesz precyzyjnych danych. Tę rolę spełnia mapa do celów projektowych. Stanowi ona podstawowy dokument, który dostarcza nam konkretnych, rzetelnych informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania.

Mapa do celów projektowych to nic innego jak graficzna prezentacja terenu inwestycji. Zawarte na niej informacje geodezyjne i prawne pomagają przygotować i zorganizować pracę nad projektem. W odróżnieniu od map zwykłych te do celów projektowych wykonywane są z dużą precyzją. Dzięki temu mamy pewność, że nie popełnimy błędu, który mógłby kosztować nas później wiele czasu i pieniędzy.

Dokument taki służy nie tylko projektantowi. Bez niego nie mogą się odbyć prace geodezyjne, budowlane czy wykopowe. Mapa do celów projektowych jest więc dokumentem, który każdy inwestor, niezależnie od rozmiarów planowanej inwestycji, powinien posiadać.

Mapa do celów projektowych cena – poznaj naszą ofertę cenową

Jednym z elementów, który zapewne zainteresuje Cię już na wstępie, jest cena mapy do celów projektowych. Na jej wysokość składają się różne czynniki. Zdecydowanie ważnym jest rozmiar terenu oraz stopień jego skomplikowania – czy jest to teren płaski, czy pagórkowaty, czy znajdują się na nim budynki, czy trzeba uwzględnić istniejące linie energetyczne, gazowe, wodociągowe itp.

W naszej firmie stawiamy na transparentność. Dokładamy wszelkich starań, abyś znał wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia. Właśnie dlatego wszystkie szczegóły ustalimy z Tobą już na wstępie, ale zaznaczamy, że ceny map do celów projektowych zaczynają się od 900 złotych.

Mapa do celów projektowych ważność – jak długo jest uznawana

Zastanawiałeś się kiedyś, ile czasu jest ważna mapa do celów projektowych? Otóż odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, gdyż dużo zależy od konkretnych okoliczności. Zgodnie z przepisami mapa do celów projektowych jest ważna do momentu wprowadzenia kolejnych zmian na mapę zasadniczą. Mapa do celów projektowych traci ważność, gdy nie jest tożsama z mapą zasadniczą w Wydziale Geodezji.

Warto jednak pamiętać, że czasami sytuacja wymaga aktualizacji wcześniej, na przykład kiedy na działce zostaną przeprowadzone istotne zmiany, np. zostaną przeprowadzone prace ziemne lub wykonana infrastruktura techniczna. W takich przypadkach należy wykonać aktualizację mapy do celów projektowych.

Mapa do celów projektowych – skąd wziąć i jak zdobyć niezbędne dokumenty

Gdy planujesz projekt, mapa do celów projektowych jest jednym z dokumentów, które powinieneś mieć na wstępie. Może nasunąć się pytanie – skąd wziąć taką mapę? Otóż mapa do celów projektowych jest sporządzana przez uprawnionego geodetę na podstawie danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Czy jednak musisz szukać samodzielnie geodety i zabiegać o wszystkie formalności? Odpowiedź brzmi – niekoniecznie. Jako profesjonalna firma geodezyjna oferujemy kompleksowe usługi, w ramach których zajmujemy się przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym map do celów projektowych. Wszystko to, aby oszczędzić Ci czas i nerwy oraz zagwarantować, że dokumenty te zostaną sporządzone rzetelnie i z merytoryczną precyzją. Korzystając z naszej usługi, w Twoje ręce trafi najwyższej jakości mapa do celów projektowych.

Podziały działek i nieruchomości

Czym jest podział działek i nieruchomości?

Z praktycznego punktu widzenia podział polega na wydzieleniu z działki ewidencyjnej bądź nieruchomości, części gruntu oraz nadaniu jej nowego numeru i powierzchni. Geodeta dokonuje podziału w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku o warunki zabudowy wydane dla danej działki.

Podziału dokonuje się najczęściej w celu przeniesienia prawa własności, zniesienia współwłasności czy też przygotowania nowej inwestycji. Podziału dokonuje się na wniosek właściciela bądź w przypadku współwłasności, wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

Jakie czynności wykonuje geodeta?

 • Geodeta rejestruję pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pozyskuje materiały niezbędne do wykonania podziału.
 • Geodeta wyznacza datę spotkania na gruncie i zawiadamia pisemnie strony postępowania podziałowego (właściciela dzielonej działki oraz właścicieli działek sąsiednich)
 • Podczas spotkania na gruncie geodeta odszukuje znaki graniczne działki podlegającej podziałowi oraz w razie potrzeby wznawia uszkodzone znaki graniczne. W przypadku gdy granica nie była wcześniej ustalana, geodeta ustala granicę wg zgodnego oświadczenia stron i sporządza odpowiednie protokoły graniczne.
 • Geodeta opracowuje mapę z projektem podziału wraz z operatem technicznym i przekazuję dokumentację do kontroli w PODGiK.\
 • Po pozytywnej kontroli geodeta otrzymuje uwierzytelnioną mapę z projektem podziału,  przygotowuje niezbędną dokumentację do wniosku o podział nieruchomości i całą dokumentacje przekazuje do właściwego urzędu.

Co otrzymuje zleceniodawca?

 • Zleceniodawca otrzymuję decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości wydawaną przez właściwy urząd (Wójta, Burmistrza bądź Prezydenta Miasta). Po uprawomocnieniu się decyzji (14 dni od daty dostarczenia decyzji) podział zostaje wprowadzony do Ewidencji Gruntów i Budynków i ksiąg wieczystych.

Ile trwa wykonanie podziału?

 • Ze względu na długą procedurę podziałową i przestrzeganie terminów zawiadomień oraz  terminów ustawowych procedura podziału nieruchomości trwa ok. 3 miesięcy.

Kiedy jest możliwy podział geodezyjny działki?

Nabycie nieruchomości w postaci działki to zawsze ogromna inwestycja dla każdego człowieka. Czasami jednak bywa, że charakter działki wymusza konieczność zaangażowania geodetów. Przykładem jest podział geodezyjny działki, będący regulowany przez Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku.  Wspomniany akt prawny kształtuje zasady co do tego, kiedy możliwy jest podział geodezyjny. Działka, która ma być przedmiotem prac geodety, musi być przede wszystkim zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Jednak w Polsce zdarzają się sytuację, że działka nie jest objęta wspomnianym dokumentem planistycznym, to geodeta może dokonać podziału, jeśli nie jest to sprzeczne z odrębnymi przepisami i jest to zatwierdzony przez decyzję o warunkach zabudowy.

Podział geodezyjny działki – dlaczego musisz zatrudnić geodetę?

Projekt podziału działki można wykonać tylko geodeta uprawniony posiadające uprawnienia z zakresu 2 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Aby mieć pewność, że podziały działek i nieruchomości zostaną wykonane w sposób rzetelny i zostaną potwierdzone decyzją zatwierdzającą podział wydaną przez odpowiedni urząd, warto zlecić to zadanie profesjonalnej firmie geodezyjnej. Powierzenie tego zadania naszym geodetom zagwarantuję że wszystkie czynności zostaną wykonane starannie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zajmujemy się całą procedurą od A do Z, od wstępnego projektu podziału nieruchomości, przez prace terenowe aż do wydania decyzji podziałowej.

Podziały działek i nieruchomości – od czego zależą koszty czynności geodety

Praca geodezyjna, jaką jest podział geodezyjny działki, jest procesem czasochłonnym i w zależności od stopnia trudności może wiązać się z dużymi kosztami. Chcąc zapewnić świadczenie usług na najwyższym poziomie, a także zagwarantować satysfakcję każda usługa jest wyceniana indywidualnie. Dlatego w cenniku podane ceny mają charakter orientacyjny. Na ostateczną cenę składa się wiele czynników tj. wielkość działki, liczba wydzielanych działek, charakter nieruchomości, powierzchnia działki, stan prawny nieruchomości oraz ogólny stopień skomplikowania zlecenia kartograficzno-geodezyjnego.

Podziały działek przez ProMiar geodezja

Interesuje Cię podział działek w sposób rzetelny i profesjonalny? Jeśli tak, to koniecznie skontaktuj się z firmą ProMiar. Bazowanie na wykwalifikowanej kadrze i sprzęcie o najwyższej jakości, sprawiły, że jesteśmy obecnie liderem w branży geodezyjnej w Polsce. Podziały działki to czynności, wymagające niezwykłej wiedzy i precyzji. Postaw na profesjonalistów i ciesz się, działką taką, jaką potrzebujesz.

Wznowienia i ustalenia granic

Czym jest wznowienie znaków granicznych?

Wznowienie granic jest to procedura geodezyjna polegająca na odtworzeniu uszkodzonych, zniszczonych lub przesuniętych znaków granicznych dotyczących granicy prawnej w terenie.
Warunkiem koniecznym do wykonania wznowienia granic jest istnienie dokumentów geodezyjnych które jednoznacznie tą granicę wyznaczają. W przypadku braku takich dokumentów bądź gdy granica nigdy nie była ustalana wykonuje się procedurę ustalenia granic.

Jakie czynności wykonuje geodeta?

 • Geodeta rejestruję pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pozyskuje materiały niezbędne do wykonania wznowienia/ustalenia.
 • Geodeta wyznacza datę spotkania na gruncie i zawiadamia pisemnie strony postępowania  (właściciela działki której granice podlegają wznawianiu/ustaleniu oraz właścicieli działek sąsiednich)
 • Podczas spotkania na gruncie geodeta odszukuje znaki graniczne na gruncie i w razie potrzeby wznawia zniszczone bądź uszkodzone punkty graniczne. Podczas spotkania na gruncie geodeta sporządza protokół z czynności wznowienia/ustalenia granic.
 • Geodeta sporządza operat techniczny z procedury wznowienia/ustalenia granic i przekazuje dokumentację do PODGiK.

Co otrzymuje zleceniodawca?

 • Po procedurze wznowienia/ustalenia granic zleceniodawca jest pewien gdzie w terenie przebiega granica jego nieruchomości, wszystkie punkty graniczne zostają za stabilizowane za pomocą kamieni granicznych.

Ile trwa procedura wznowienia/ustalenia granic?

 • Czas wykonania wznowienia/ustalenia granic to ok. 4 tygodnie.
Czytaj więcej

Wznowienie granic działki – precyzyjne rozwiązanie

Wznowienie granic działki to praktyczny sposób na zbadanie, zdefiniowanie i oznaczenie na miejscu dokładnej linii podziału między Twoją nieruchomością a innymi działkami. Jest to proces, którego oczywistą korzyścią jest zwiększenie pewności i poczucia bezpieczeństwa.

Planujesz budowę, przebudowę lub sprzedaż nieruchomości? Niemal we wszystkich przypadkach niezbędne jest dokładne znanie granic Twojej działki. Przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii i metod pomiarowych, precyzyjnie odtworzymy granice działki zgodnie z dokumentacją prawną i aktualnym stanem terenu.

Wznowienie granic działki to też konieczność w sytuacjach spornych, gdy dojdzie do niewłaściwego wykorzystania terenu przez sąsiadujące osoby. Proces wznowienia granic pozwala na oficjalne ustalenie granic i wołanie o przestrzeganie ich przez inne strony.

Wyznaczenie granic działki – poznaj dokładne wymiary działki

Precyzyjne wyznaczenie granic działki jest nie tylko ważne, ale często również wymagane prawnie. Pozwala na określenie dokładnych wymiarów Twojej nieruchomości, co jest kluczowe przed rozpoczęciem jakiejkolwiek inwestycji czy sprzedaży nieruchomości.

Dlaczego jest to takie istotne? Przede wszystkim, dzięki wyznaczeniu granic masz pewność, że działka, którą planujesz nabyć lub sprzedać ma dokładnie taki metraż, jaki wskazano Ci na początku. To nie tylko przekłada się na finanse, ale również na przyszły rozwój budynku lub terenu.

Wyznaczenie granic działki to także wyeliminowanie niespodzianek. Przy zastosowaniu zaawansowanych technologii i precyzyjnej dokumentacji, cały proces jest przez nas przeprowadzany dokładnie i rzetelnie.

Wznowienie granic działki koszt – transparentne ceny i jasne warunki

Rozumiemy, że koszty wznowienia granic działki mogą stanowić istotny element decydujący o wyborze naszych usług. Dlatego stawiamy na pełną transparentność cen i jasne warunki współpracy.

Wznowienie granic działki jest procesem wymagającym od nas precyzyjności, rozwagi i wiedzy specjalistycznej. Koszt tej usługi zależy od wielu czynników, takich jak wielkość działki, skomplikowanie terenu czy dostępność istniejących dokumentów geodezyjnych. Przy naszych usługach cena wznowienia granic działki zaczyna się już od 600 złotych.

Wynajęcie dedykowanego zespołu do wznowienia granic działki – doświadczenie i dokładność

Cały proces wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami branżowymi. Dzięki temu masz pewność, że wyniki naszej pracy będą zawsze niezawodne i dokładne.

Nasze usługi nie kończą się jednak tylko na wznowieniu granic działki. Oferujemy również pełne doradztwo i wsparcie w zakresie pozostałych kwestii geodezyjnych.

Tyczenie budynków i sieci uzbrojenia

Czym jest tyczenie budynków?

Czynność tyczenia wykonuje się w celu usytuowania w terenie projektowanych budynków lub sieci uzbrojenia terenu zgodnie z dokumentacją projektową. Geodeta w sposób jasny i czytelny wyznacza w terenie punkty charakterystyczne obiektów budowlanych.

Jakie czynności wykonuje geodeta?

 • Geodeta opracowuje otrzymany projekt od zleceniodawcy i przygotowuje dane do wyniesienia projektu w terenie.
 • W przypadku tyczenia budynków geodeta wyznacza osie konstrukcyjne budynku na ławach fundamentowych względem linii granicznych nieruchomości.
 • W przypadku tyczenia sieci uzbrojenia terenu geodeta wyznacza w terenie punkty charakterystyczne danej inwestycji zgodnie z projektem za pomocą palików drewnianych oraz farby geodezyjnej.

Co otrzymuje zleceniodawca?

 • Zleceniodawca otrzymuje szkic polowy z tyczenia a geodeta dokonuje wpisu w dzienniku budowy potwierdzający wytyczenie obiektu budowlanego zgodnie z projektem.

Ile trwa procedura wznowienia/ustalenia granic?

 • Tyczenie budynku wykonujemy w ciągu jednego dnia a sieci uzbrojenia terenu w zależności od długości planowanej inwestycji. Tyczenia wykonujemy w terminie dogodnym dla zleceniodawcy.

Inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych

Co to jest inwentaryzacja powykonawcza?

Inwentaryzacja powykonawcza polega na pomiarze bezpośrednio w terenie wszystkich elementów inwestycji budowlanej i przestawieniu ich na mapie. Pomiary inwentaryzacyjne wykonuje się po zakończeniu danej inwestycji.

Wykonujemy pełen zakres pomiarów powykonawczych:

 • Budynków,  wraz z elementami zagospodarowania terenu i przyłączami, (usługa ta jest niezbędna do odbioru budynku i ujawnienia go w księgach wieczystych).
 • Sieci elektroenergetycznych, wodnych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i innych.
 • Innych obiektów budowlanych.

Jakie czynności wykonuje geodeta?

 • Geodeta rejestruję pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pozyskuje materiały niezbędne do wykonania mapy z inwentaryzacji powykonawczej.
 • Po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym geodeta jedzie na miejsce inwestycji i przeprowadza pomiary niezbędne do wykonania aktualnej mapy.
 • Geodeta opracowuje mapę z inwentaryzacji powykonawczej i wraz z operatem pomiarowym przekazuję dokumentację do kontroli w PODGiK.
 • Po pozytywnej kontroli, geodeta przekazuję gotową mapę zleceniodawcy.

Co otrzymuje zleceniodawca?

 • Zleceniodawca otrzymuje mapę z inwentaryzacji powykonawczej w ustalonej liczbie sztuk a geodeta dokonuje wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu budowy.
 • Przy inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu geodeta przekazuje zamawiającemu oprócz mapy również szkice z pomiaru powykonawczego niezbędne do odbiorów.

Ile trwa wykonanie mapy?

 • Zamawiający otrzymuję mapę po ok. 2 tygodniach. Po przekazaniu map geodeta dokonuje wpisu w dzienniku budowy.

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

Wykonujemy pełną obsługę geodezyjną inwestycji budowlanych. Proponujemy zamawiającym kompleksowe rozwiązania wraz ze wsparciem merytorycznym.
W przypadku dużych inwestycji prace (tyczenie i inwentaryzacja)
prowadzone są etapami, zależnie od postępów budowy i wymagań
inwestora. Po zakończeniu prac budowlanych wykonujemy inwentaryzacje, nanosimy na mapę zarówno nowe obiekty, jak i elementy sieci.

Przy obsłudze kompleksowej i stałej współpracy oferujemy konkurencyjne ceny. Zawsze gwarantujemy najwyższą jakość naszych usług i szybkość w działaniu. Zapraszamy do współpracy!

Co obejmuje obsługa inwestycji budowlanych w ProMiar Geodezja?

Firma ProMiar świadczy usługi dla inwestycji, których najważniejszym przedmiotem przedsięwzięcia jest działka. Zajmujemy się zleceniami obejmującymi zarówno budownictwo ogólne, jak i przemysłowe. Obsługa inwestycji budowlanych daje gwarancję realizacji każdego etapu w procesie budowlanym w sposób precyzyjny i terminowy. W ramach naszych usług oferujemy kompleksowe rozwiązania i wsparcie merytoryczne. Połączenie dwóch wymienionych elementów sprawia, że prowadzenie inwestycji staje się łatwe i przejrzyste. W ramach obsługi firma w zależności od potrzeb klienta zajmuje się wytyczeniem budowli, kontrolą prawidłowości wykonywanych prac na działce, a także realizacją powykonawczej inwentaryzacji i nanoszeniem na mapę poszczególnych elementów. Usługa ta jest dobrym rozwiązaniem zarówno w przypadku małych, jak i dużych inwestycji. Jeśli chcesz usprawnić proces budowlany, zapraszamy do kontaktu.

Kiedy będzie przydatna obsługa inwestycji budowlanych?

Każda inwestycja to duża odpowiedzialność dla wszystkich zaangażowanych członków. Zgodnie z prawem, pewne rzeczy związane z działką musi wykonać wykwalifikowany geodeta. Firma ProMiar wychodzi jednak szerzej poza standardowy obszar usług geodezyjnych. Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych składa się z szeregu działań pozwalających koordynować proces budowlany na każdym etapie. Chcąc sprawić, że współpraca będzie czystą przyjemnością, firma ProMiar w pierwszej kolejności dopasowuje z klientem  zakres prowadzonych czynności. Za kompleksową obsługą kryje się zarówno opracowanie dokumentacji, dokonanie pomiarów, jak i czuwanie nad stanem powykonawczym. Zlecenie powyższych czynności będzie zasadne w przypadku, gdy charakter przedsięwzięcia wymaga profesjonalnej koordynacji prowadzonej przez specjalistów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami na wielu etapach procesu inwestycyjnego.

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych – dlaczego warto zlecić taką usługę?

Firma ProMiar oferuje usługę, jaką jest obsługa inwestycji budowlanych. To rozwiązanie przynoszące wiele korzyści dla inwestorów. Powierzając profesjonalnej firmie poszczególne etapy przedsięwzięcia, inwestor może zmniejszyć stopień zaangażowania w procesie powstania budynku. Co więcej, zlecenie kompleksowej obsługi gwarantuje realizację przedsięwzięcia w sposób sprawny, przejrzysty i zgodny z obowiązującymi przepisami budowlanymi, oszczędzając równocześnie wiele stresu i nerwów.

Obsługa inwestycji budowlanych – wybierz profesjonalistów

Bez względu na charakter przedsięwzięcia budowlanego to zawsze duże wyzwanie. Chcąc uniknąć problemów z realizacją poszczególnych etapów podczas wznoszenia budynku, warto postawić na wsparcie przez profesjonalistów. Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych dopasowana do oczekiwań klienta sprawi, że wykonanie przedsięwzięcia budowlanego będzie czystą przyjemnością.