Daily Archives: 14 marca 2023

Jakie elementy zawiera mapa do celów projektowych? Sprawdź!

Budowa domu lub jakiegokolwiek innego obiektu zawsze wiąże się z dopięciem pewnych formalności. Jednym z pierwszych kroków po zakupie działki jest uzyskanie mapy do celów projektowych, która jest fundamentem do dalszych prac budowlanych. Kluczowe pytanie brzmi jednak, jakie elementy zawiera mapa do celów projektowych? Odpowiadamy!

Spis treści:

    1. Mapa do celów projektowych – co to jest?

    2. Jakie elementy zawiera mapa do celów projektowych?

    3. Kto wykonuje mapę do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych – co to jest?

Cały proces inwestycyjny budowy opiera się na korzystaniu z mapy do celów projektowych. Mapa do celów projektowych to nic innego jak dokument kartograficzny, który zawiera istotne informacje, takie jak posadowienie budynków, uzbrojenie terenu, zagospodarowanie terenu oraz inne dane niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej.

Mapa do celów projektowych to bardzo istotna część całego projektu architektoniczno–budowlanego, niezbędna do budowy, remontu czy utrzymania obiektów budowlanych wymagających stosownego pozwolenia. Zazwyczaj dla projektów związanych ze stawianiem budynków występuje w skali 1:500. Sporządza ją wykwalifikowany geodeta, dlatego to właśnie do tego specjalisty należy się zgłosić, by uzyskać mapę do celów projektowych.

Jakie elementy zawiera mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych przedstawia informacje o obszarze planowej budowy i terenie, który ją otacza w zakresie uzgodnionym z zamawiającym lub projektantem. Mapa składa się z:

    • usytuowania terenów zielonych (w tym pomników przyrody),

    • granic nieruchomości,

    • usytuowania wszystkich ważnych obiektów dla przeprowadzanej inwestycji,

    • informacji z miejscowego planu zagospodarowania, takich jak osie ulic i dróg, linie zabudowy przestrzennej, linii rozgraniczające,

    • oznaczenia infrastruktury podziemnej, liniowej i punktowej.

W niektórych przypadkach trzeba też uzupełnić mapę do celów projektowych o lokalne informacje, takie jak rzeźba terenu. Podsumowując, dokument prezentuje informacje z zakresu mapy zasadniczej i precyzuje ukształtowanie terenu.

Kto wykonuje mapę do celów projektowych?

Jak już wspomnieliśmy, mapę do celów projektowych sporządza geodeta z odpowiednimi uprawnieniami. Jeśli więc szukasz specjalistów, którzy wykonają dla Ciebie ten dokument, ale i pozostałe formalności i prace związane z geodezją, skontaktuj się z Promiar! Świadczymy usługi geodezyjne w Gdyni i okolicach – gwarantujemy pełną obsługę inwestycji budowlanych!

Kiedy dokonuje się wznowienia znaków granicznych?

Planowanie budowy domu lub stawianie ogrodzenia na działce często wiążą się z koniecznością odszukania lub wznowienia znaków granicznych. To właśnie one dokładnie określają, jaki obszar należy do właściciela i wyznaczają przebieg granicy. Wyjaśniamy, kiedy dokładnie dokonuje się wznowienia znaków granicznych i kto zajmuje się tą pracą!

Spis treści:

    1. Czym są znaki graniczne?

    2. Kiedy dokonuje się wznowienia znaków granicznych?

    3. W jaki sposób przebiega wznowienie znaków granicznych?

Czym są znaki graniczne?

Wyznaczanie granicy odbywa się z wykorzystaniem widocznych elementów, które zostają rozmieszczone w punktach granicznych działki – to właśnie znaki graniczne. Odpowiadają za określenie dokładnego przebiegu granicy nieruchomości. Standardową formą stabili granic jest betonowy słupek graniczny z wyrytym krzyżem oraz podcentrem (znakiem podziemnym) w postaci szklanej butelki odwróconej dnem do góry.

Kiedy dokonuje się wznowienia znaków granicznych?

Według ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku wznowienie znaków granicznych występuje wówczas, kiedy granica działki została przesunięta i w związku z tym jej znaki graniczne są zatarte, usunięte lub zniszczone.

Jeśli więc inwestor planuje budowę lub rozbudowę, czy też prace, takie jak na przykład postawienie ogrodzenia, wznowienie znaków granicznych należy zlecić właściwym specjalistom. Zdarza się, że dochodzi do sporu w sprawie poprzedniego położenia znaków granicznych – w tym przypadku można rozwiązać problem sądowo. Podczas wytyczania warto też pamiętać, że zgodnie z prawem granica musi być potwierdzona pełną dokumentacją geodezyjną poświadczoną decyzją administracyjną lub sądową. 

W jaki sposób przebiega wznowienie znaków granicznych?

Wznowieniem znaków granicznych zajmują się geodeci, którzy zaczynają pracę od wizyty w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, aby zapoczątkować nową procedurę. Geodeta powinien otrzymać dokumentację zarówno od zleceniodawcy, jak i specjalistów z ośrodka, a obejmuje ona wydruk mapy ze wskazaną częścią granicy wymagającej ponownego wyznaczenia oraz dokumentację potwierdzającą stan prawny nieruchomości.

Jeśli więc szukasz ekspertów, którzy zajmą się profesjonalnym wznowieniem znaków granicznych i sporządzą odpowiedni protokół, skorzystaj ze wsparcia Promiar. Świadczymy usługi geodezyjne w Trójmieście, a w razie potrzeby chętnie też doradzimy, wyjaśnimy, odpowiemy na pytania i wykonamy pozostałe prace geodezyjne. Zadbamy o to, aby znaki graniczne zostały rozmieszczone zgodnie z prawem, widocznie i dokładnie – zapraszamy!